İçerik Yönetiminin Önemi

İçerik Yönetiminin Önemi

 

Bilgisayar bilimleri için içerik yönetimi içeriğin yaşam devri ile ilgili eylem, işlem ve araçların tümü olmaktadır. Bu bağlam içerisinde içerik sayısal ortama geçirilmiş veya geçirilmesi mümkün, yapısal olan ya da yapısal olmayan ortam içinde varolan bilgiler olmaktadır. Gündelik kullanımda ise içerik kelimesi bilgi, belge, veri, enformasyon kelimeleriyle benzeyen anlamları ifade etmektedir.

Web yayınlama yöntemleri ile bir web sitesini yönetmek, güncelleme ihtiyaçları arttıkça zor hale gelip, belirli bir noktanın ardından problemler yüksek boyutlara ulaşır. Küresel rekabet açısından sorun sadece web içeriğinin güncel tutulması değildir. Web yayınlama sürecinin otomatik ve yönetilebilir bir süreç olması gerekir.

Web içeriğinin güncel, temiz, dinamik ve aynı anda hazır olmasıda beklenmekte olan karakteristik özelliklerdir. Kuruluşların yapısal, yarı yapısal veya serbest biçimli içeriğini kullanıcıların yöngüdümlemesine ya da belirli bir bağlam içerisinde bölümlemesine izin verilmesi web içerik yönetiminin asıl işlevlerini oluşturur. Bir başka nokta ise, iş süreçlerinin kuruluşun işletim ihtiyaçları ile otomatik oluşturulması, saklanması ya da erişilmesi sadece e-iş perspektifinden değil web içerik yönetiminin geldiği noktayı göstermek için de ilginç hale gelmektedir.

Kolay Site Yönetim:

Windows Explorer’a benzeyen arayüzü ile site yönetimi çok daha kolay hale gelmiştir. Teknik olmayan kişiler bütünleşik HTML düzenleyicisi veya MS Office araçlarını (Word, Excel, Frontpage) kullanarak sayfalarını web sitelerinde yayınlamaktadırlar.

Bağımsız İçeril Hazırlama:

Web sayfası tasarımı ile içerik hazırlama işleri birbirinden ayrılarka bağımsız hale getirilmiştir. Bu şekilde her iki işin kendi alanında uzman farklı kişiler tarafından yerine getirilmesi sağlanmaktadır.

Şablon Tabanlı Web Oluşturma:

Bir web sitesinde yer alan benzer görünümdeki sayfaların her biri için bir şablon tanımlanır. Siteye yeni bir belge eklenirken sayfanında hangi şablon ile görüntüleneceğinin seçilmesi gerekir. Şablon tabanlı web oluşturma ile sitenizin eskiyen yüzü, şablonların yeniden oluşturulması ile tamamı ile değiştirilebilmekte, kurumsal web yayın standartları oluşturma ve uygulama çok daha kolay hale gelir.

Rol Tabanlı Onaylama ve Güvenlik Altyapısı:

Sitede izin verilmiş olan yerlere yetkili kişilerce yeni sayfa eklenmesi/mevcut sayfaların göndermesi Rol/Grup Tabanlı Güvenlik Altyapısı ile kolaylıkla sağlanmaktadır. Sayfa gönderme ve onaylama amacıyla farklı roller tanımlanmıştır. Ek olarak kullanıcı grupları da oluşturularak site ağacının belli kesimlerine belirli grup kullanıcının erişebilmesini sağlaması olanaklıdır.

Yayın Takvimi:

Sayfanın planlanan tarihlerde otomatik şekilde yayına başlaması ve yayından kaldırılması olanaklı haldedir.

Çalışma ve Üretim Siteleri:

Çalışma ve Üretim siteleri ayrılarak güvenli bir yayın ortamı sağlanmaktadır. Sitede yapılmış olan değişiklikler Çalışma sitesinde görülüp onay verildikten sonra Üretim Sitesine yansıtılır.

Site İçi Arama

Veri tabanında saklanmakta olan içerik aynı anda dizinlenerek (index) aramaya hazır hale getirlebilir. Anahtar sözcükler, başlık ve sayfanın içerisinde geçen kelime/kelimelere göre hızlı/detaylı aramalar gerçekleştirileblmektedir.

Site Haritası

Sitede yapılan değişikliklerin anında yansıdığı bir site haritası sağlanılır.

Tüm bu avantajlar için hemen bizimle iletişime geçin...