İçerik Editörü Nedir

İçerik Editörü Nedir

 

İçerik editörü, internet siteleri ya da bloglar için içerik üreten, ürettiği içeriği düzenleyen ve de en uygun formatla yayına alan kişiye denir. İçerik editörlüğü, internet dünyasından elde edilmiş olan gelirlerin artması ile beraber doğmuş bir iş koludur. İnternet dünyasında yayın yapan birden fazla internet sitesinin kurulmasının temel amacı ticari gelir kaygıları olmaktadır.

İşte bu adımda içeriğin üretilmesi işini içerik editörü dediğimiz editörler devralır. Büyük ya da küçük tüm internet sitelerinin gelir elde etmesi amacıyla bünyesine ziyaretçi kazandırması gerekmektedir. Bu ziyaretçileri elde etmenin yolu ise bolca içerik girişi yapmak ve de bunları kullanıcılara servis etmekten geçmektedir.

Tüm bu düzenin sağlanması amacıyla bir internet sitesinin en önemli aracı içerikleri olmaktadır. İçeriklerin üretilmesi ise içerik editörlerinin işi olmaktadır. Nasıl ki herkes bir pilot olamayacak ise herkes de kaliteli ve kullanıcıları etkileyen içerikler üretemez. İçerik üretemeyen kişilerin çokluğu da içerik editörlerini ön plana çıkartmaktadır.

İçerik dünyasında hiçbir zaman için tam ve de keskin hatlardan bahsedebilmek mümkün olmamaktadır. Bazı içerik editörleri sadece içeriği hazırlayıp, internet sitesinin sahibi ya da yayıncı editör kadrosuna teslim etmekten sorumlu iken, bazı içerik editörleri içeriği hazırlayıp kullanıcıyı etkileyecek bir şekilde servis edilmesinden de sorumlu olmaktadır. İçerik editörünün içeriğin girişini de kendisi yapması ile yalnızca içerik üretme yeteneği değil aynı anda grafik yeteneğinin de olması gerekmektedir.

İnternet dünyası artık görsel bir dünya haline geldi. Sadece kalıp yazılar kullanıcılarda o içerikten faydalanma hissini uyandırmaktan oldukça uzak görünmektedir. Bu sebeple içerik editörünün grafik yeteneğine sahip olması ve de grafikler ile süslenmiş içerikler meydana getirmesi büyük bir artı anlamına gelmektedir. Genel hatları ile bahsedecek olursak bir içerik editörü;

İçerik fikrinin bulunması

İçeriği destekleyecek görsellerin bulunması

İçeriğin uygun formatta yayınlanması

İçerik için araştırma yapılması

İçeriğin uygun bir dille hazırlanması

İçeriğe gelen geri dönüşlere cevap vermesi vb. maddeleri söyleyebiliriz. Yine de daha önceden de belirttiğimiz gibi bir içerik editörün yapacakları çalıştığı iş pozisyonu ve de diğer birçok kritere göre farklılık göstermektedir.